Grid

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Systemy zapobiegajace zadymieniu

Systemy zapobiegajace zadymieniu (nazywane w niektórych dokumentach systemami różnicowania ciśnień – ang.:pressure differential systems) będące jednym z rozwiązań wentylacji pożarowej, zapewniają wytworzenie różnicy ciśnień pomiędzy przestrzenią objętą pożarem i sąsiadującą przestrzenią chronioną, uniemożliwiające przedostanie się dymu do przestrzeni chronionej.

Są one stosowane są we wszelkiego typu obiektach, w których istnieje możliwość wydzielenia przestrzeni zadymionej i bezpośredniego usuwania powstającego w niej dymu, przy jednoczesnej ochronie wybranych przestrzeni chronionych przed zadymieniem dzięki wytworzeniu nadciśnienia w tych przestrzeniach w stosunku do strefy zadymionej. Polega to na wytworzeniu nadciśnienia w przestrzeniach chronionych (klatkach schodowych, szybach windowych i przedsionkach przeciwpożarowych, a niekiedy na kondygnacjach przylegających do kondygnacji objętej pożarem), dzięki zapewnieniu odpowiedniego nawiewu powietrza, co uniemożliwia to przenikanie dymu do przestrzeni chronionych (kryterium różnicy ciśnień). W czasie otwarcia drzwi i innych otworów łączących przestrzeń objętą pożarem i przestrzenie chronione, jest jednocześnie zapewniony przepływ powietrza z prędkością uniemożliwiającą napływ dymu do przestrzeni chronionych (kryterium przepływu powietrza). Rozwiązanie to jest szczególnie powszechnie stosowane do ochrony pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych.


Gdzie:
  1. Klatka schodowa
  2. Przedsionek przeciwpożarowy
  3. Korytarz ewakuacyjny
  4. Drzwi w pozycji zamkniętej
  5. Wyciąg powietrza
  6. Drzwi w pozycji otwartej
  7. Przepływ przez drzwi