Grid

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Systemy usuwania dymu

Systemy usuwania dymu, będące jednym z rozwiązań wentylacji pożarowej, powodują usuwanie dymu z przestrzeni zadymionej (objętej pożarem, lub do której dym się przedostaje) przy pomocy specjalnie wykonanych do tego celu urządzeń. Systemy te są jednocześnie wykorzystywane to wytwarzania podciśnienia w strefach zadymionych, zapobiegającego wydostawaniu się z nich dymu do stref sąsiadujących.

Usuwanie ciepła i dymu ma na celu utworzenie stabilnej warstwy gorącego dymu pod stropem oddymianej przestrzeni, oraz przestrzeni wolnej od dymu w niższych partiach tej samej przestrzeni, dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób i prowadzenia skutecznych działań ratowniczo - gaśniczych.

Systemy usuwania dymu stosowane są przede wszystkim w budynkach wielkokubaturowych, atrialnych, pasażach handlowych, na poziomych drogach ewakuacyjnych budynków wielokondygnacyjnych itp.


Dym z budynków wielkokubaturowych jest najczęściej usuwany przez otwory znajdujące się w zadaszeniu budynku, przy zapewnieniu odpowiedniej wydajności nawiewanego powietrza uzupełniającego. Zarówno wyciąg, jak i nawiew, mogą być realizowane na zasadzie ciągu grawitacyjnego, bądź za pomocą wentylatorów wymuszających przepływ. Istotne jest zapewnienie tak dużego strumienia usuwanego dymu, aby dolna granica jego warstwy tworzącej się w strefie podsufitowej nie przekroczyła dopuszczalnej minimalnej wysokości, zagrażającej przebywającym w pomieszczeniu ludziom, bądź znajdującemu się tam mieniu. Za pomocą odpowiednich zależności matematycznych możliwe jest określenie odpowiedniej powierzchni otworów nawiewnych jak i wyciągowych jak i parametrów systemów oddymiania mechanicznego.