Grid

Działalność
naukowo-dydaktyczna

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

tel.: +48 42 637-26-00
tax: +48 42 637-26-32
e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Publikacje

 1. Dorota Brzezińska "Wykorzystanie komputerowych metod numerycznych w projektowaniu systemów oddymiania tuneli", Konferencja Międzynarodowa "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych" Kraków, 15-16 kwietnia 2004
 2. Dorota Brzezińska "Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej", II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. "Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków" Kielce XI 2003
 3. Dorota Brzezińska "Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych", Materiały szkoleniowe, Szkolenie dla rzeczodawców d/s. zabezpieczeń ppoż. Warszawa XI 2003
 4. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski "Wentylacja pożarowa budynków wyskokich i wysokościowych", Poradnik, Fluid Desk 2003
 5. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski "Przeciwpożarowe klapy odcinające", Instalacje Sanitarne 4, str 67-69 (2002)
 6. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski  "Pożar w dzielnicy La Defense w Paryżu", Konferencja "Nowe przepisy, nowe technologie, nowoczesna wentylacja" Targi Instalacyjne 2002, Poznań IV 2002
 7. Dorota Brzezińska  „Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych” Materiały szkoleniowe, Szkolenie dla rzeczoznawców d/s. zabezpieczeń ppoż. Warszawa, XI 2003
 8. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski „Poradnik - Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych” Fluid Desk, Szczecin 2003
 9. Dorota Brzezińska „Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej” Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” Leszno, X 2003
 10. Dorota Brzezińska „Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej” II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków” Kielce, XI 2003 r.
 11. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu systemów oddymiania na przykładzie nowoczesnego kompleksu handlowego” Seminarium rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, Zakopane 1-4.04.2004 r.
 12. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie komputerowych metod numerycznych w projektowaniu systemów oddymiania tuneli”; Konferencja Międzynarodowa „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych” Kraków, 15-16 kwietnia 2004 r.
 13. Dorota Brzezińska „Zasady projektowania wentylacji pożarowej”, Kurs dla projektantów i rzeczoznawców „Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych”, 14 października 2004 r.
 14. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu systemów oddymiania na przykładzie Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej” Ochrona Przeciwpożarowa str. 25-27, 3/2004
 15. M. Skaźnik, D. Brzezińska „Zabezpieczenie przed zadymieniem wielokondygnacyjnych pasaży handlowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 4, 1/2005
 16. Dorota Brzezińska „Wentylacja pożarowa obiektów użyteczności publicznej – nowelizacja przepisów we Francji” Ochrona Przeciwpożarowa str. 48, 1/2005
 17. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie symulacji komputerowych do projektowania systemów bezkanałowej wentylacji pożarowej” Ochrona Przeciwpożarowa str. 30, 2/2005
 18. Dorota Brzezińska „Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich” Ochrona Przeciwpożarowa str. 35, 3/2005
 19. W. Baranowicz, D. Brzezińska „Faktyczny wpływ stanu obiektu na rozmiar szkody wynikającej z pożaru – analizy symulacji komputerowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 26, 4/2005
 20. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie symulacji komputerowych przy projektowaniu systemów oddymiania”  Seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców, Poznań 21-22 czerwca 2005 r.
 21. Dorota Brzezińska „Parametry krytyczne pożaru a możliwość prowadzenia ewakuacji” Seminarium dla rzeczoznawców „Ochrona przeciwpożarowa – szkolenie w zakresie ewakuacji” Warszawa 27.01.2006 r.
 22. Dorota Brzezińska „Symulacje komputerowe jako podstawa złagodzenia warunków technicznych dla projektowanych i modernizowanych budynków” Seminarium dla rzeczoznawców, Łódź, 24 listopada 2006 r.
 23. Dorota Brzezińska „Wpływ zarządzania ochroną przeciwpożarową na przewidywany czas ewakuacji” Konferencja szkoleniowa naukowo-techniczne SITP „Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy” Katowice, 18 maja 2007 r.
 24. Dorota Brzezińska „Oddymianie pożarowe obiektów widowiskowych – symulacje metodą CFD” Konferencja szkoleniowa naukowo-techniczne SITP „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów widowiskowych” Warszawa, 11-12 czerwca 2007 r.
 25. Dorota Brzezińska „Rozprzestrzenianie się dymu. Poprawność wykonania symulacji CFD” Ochrona Przeciwpożarowa str. 34, 3/2008
 26. Dorota Brzezińska „Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w jednoprzestrzennych halach magazynowych” Seminarium dla rzeczoznawców „Bezpieczeństwo pożarowe wielkokubaturowych obiektów logistycznych”, Łódź, 9-10.10.2008 r.
 27. Dorota Brzezińska „Wymagania w zakresie wentylacji i oddymiania dla obiektów hotelowych” Seminarium dla rzeczoznawców, Krynica Zdrój, 23-25.10.2008 r.
 28. Dorota Brzezińska „Oddymianie obiektów hotelowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 32, 4/2008
 29. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego przy spełnianiu wymagań dla budynków wysokich wynikających z przepisów techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych” Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 19-22.03.2009 r.
 30. Dorota Brzezińska „Kryteria i procedury związane z oceną poprawności wykonania symulacji komputerowych” Konferencja SITP „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów przemysłowych,  Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.
 31. Dorota Brzezińska „Kryteria i procedury związane z oceną poprawności wykonania symulacji komputerowych” Seminarium szkoleniowe p.t.: „Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - rozwiązania zamienne i zastępcze”, Dobczyce, 28-29 kwietnia 2009 r.
 32. Dorota Brzezińska „Projektowanie wentylacji pożarowej w obiektach atrialnych – przykłady projektowe” Warsztaty SITP „Projektowanie wentylacji pożarowej” 19-20 maja 2009
 33. Dorota Brzezińska „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych”, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zmian w przepisach przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych oraz stosowanych urządzeń przeciwpożarowych”, Kielce, 16 października 2009 r.
 34. Dorota Brzezińska „Zastosowanie technik modelowania pożarów w ocenie zagrożenia pożarowego elektrowni nuklearnych” Konferencja Naukowo-Techniczna „Przeciwdziałanie poważnym  awariom  przemysłowym”, Bełchatów 26-27 listopada 2009 r.
 35. Dorota Brzezińska „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej a nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 34, 4/2009
 36. Dorota Brzezińska, Krzysztof Machowski „Ochrona przed zadymieniem klatek schodowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 29-34, 1/2010
 37. Dorota Brzezińska, Piotr Smardz „Testy systemów oddymiania z wykorzystaniem gorącego dymu” Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 17-20.03.2010
 38. Dorota Brzezińska, Piotr Smardz „Próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu” Ochrona Przeciwpożarowa str. 26-30, 2/2010
 39. Dorota Brzezińska „Bezpieczeństwo techniczne Atmosfery wybuchowe w przemyśle” IX Konferencja Naukowo – Techniczna, Bronisławów, 11-12 października 2010 r.
 40. Dorota Brzezińska „Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr  7-8 (2010) 279-282
 41. Dorota Brzezińska „Oddymianie atriów cz.1 ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 9 (2010) 323-327
 42. Dorota Brzezińska „Oddymianie atriów cz.2 ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 11 (2010) 424-428
 43. Dorota Brzezińska „Oddymianie hal widowiskowo-sportowych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12 (2010) 467-472
 44. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie narzędzi CFD do weryfikacji skuteczności i poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych” „Zmiana sposobu użytkowania obiektów pofabrycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe”, Łódź, 21 i 22 października 2010 r.
 45. Dorota Brzezińska, Dariusz Ratajczak „Wentylacja oddymiająca w garażach” Ochrona Przeciwpożarowa str. 18-23, 3/2010
 46. Dorota Brzezińska, Robert Kopciński, Janusz Januszewski „Praktyczne wykorzystanie techniki CFD do oceny bezpieczeństwa pożarowego elektrowni” X Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”,  Łódź, 19 i 20 września 2011 r.
 47. Dorota Brzezińska, Piotr Tofiłło „Modelowanie rozwoju pożarów – stan wiedzy na dziś i kierunki rozwoju na jutro” Ochrona Przeciwpożarowa str. 5-11, 4/2011
 48. Dorota Brzezińska, Robert Kopciński, Janusz Januszewski „Ocena bezpieczeństwa pożarowego elektrowni” Energetyka Cieplna i Zawodowa str.32-36, 10/2011
 49. Dorota Brzezińska, Piotr Tofiłło „Najnowsze możliwości modelowania funkcjonowania systemów wentylacyjnych za pomocą technik CFD” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12 (2011)

403 Forbidden

403

Forbidden

Access to this resource on the server is denied!