Grid

Koncepcja oddymiania

W opracowaniu koncepcji oddymiania zostaje na początku wybrany system oddymiania obiektu (grawitacyjny lub mechaniczny). Następnie ustalane jest na jakich standardach zostaną oparte szczegółowe rozwiązania systemu wentylacji pożarowej i zgodnie z nimi wykonywane są wstępne obliczenia jej podstawowych parametrów, takich jak wydajności oraz ilość o orientacyjne rozmieszczenie punktów wyciągu dymu i nawiewu powietrza uzupełniającego. Zaproponowany zostaje także podział obiektu na strefy dymowe.

Opracowanie zawiera graficzną prezentację otrzymanych wyników obliczeń z proponowaną lokalizacją kurtyn dymowych stanowiących oddzielenia pomiędzy poszczególnymi strefami dymowymi oraz lokalizacją elementów nawiewno-wyciągowych. Dodatkowo przedstawiony jest szczegółowy opis wszystkich elementów mających istotny wpływ na działanie systemu wentylacji pożarowej, które następnie stanowią założenia do przeprowadzenia symulacji komputerowej, weryfikującej rozwiązania przyjęte w koncepcji.