Grid

Działalność
naukowo-dydaktyczna

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Konferencje

Chcąc w sposób ciągły podnosić kwalifikacje zawodowe uczestniczymy w najważniejszych światowych konferencjach związanych z tematyką Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. W ostatnich latach były to:
 • 6 th. International Conference on Performance –Based Codes and Fire Safety Design Methods, SFPE, Tokyo 14-16 June 2006, Japan;
 • 11 th. Fire Science & Engineering Conference Interflam 2007, London 3-5 September 2007;
 • 7 th. International Conference on Performance –Based Codes and Fire Safety Design Methods, SFPE, Auckland, 16-18 April.2008, New Zeland;
 • 9 th. International Symposium on Fire Safety Science, 21-26 September 2008, Karlsruhe, Germany;
 • Fire Modeling Seminar, Dublin, 5 February 2009;
 • 4 th. international symposium Human Behaviour in Fire, Cambridge, 13 – 15 July 2009;
 • 4 th. European Conference Eurofire 2009,24 - 25 September 2009, Bruges, Belgium;
 • 8 th. International Conference on Performance –Based Codes and Fire Safety Design Methods, SFPE, 16-18th June 2010 at Lund University, Sweden;
 • 5 th. European Conference Eurofire 2011,25- 27 May 2011, Paris, France;
 • 2011 Fire and Evacuation Modeling Technical Conference, August 15-16, 2011 Baltimore, Maryland, USA;

W najbliższym czasie planujemy kolejne:
 • 9 th. International Conference on Performance –Based Codes and Fire Safety Design Methods, SFPE, 20-22th June 2012 Hong Kong, China;