Grid

Symulacje, obliczenia czasu ewakuacji

Symulacje komputerowe CFD ewakuacji prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Odpowiednio zdefiniowane założenia w zakresie najbardziej niekorzystnych scenariuszy pożarowych, jednocześnie związane jest z najtrudniejszymi warunkami ewakuacji.

W trakcie analizy przemieszczania się ludzi w obiekcie uwzględnia się:
  • ilość użytkowników,
  • wiek i płeć,
  • zdolności poruszania się,
  • stopień znajomości obiektu,
  • szybkość rozpoczęcia ewakuacji,
  • ilość osób przemieszczających się jednocześnie,
  • stopień zadymienia,
  • temperaturę gorących gazów i otaczającego powietrza,
  • stężenie gazów toksycznych.

Możliwe jest przeprowadzenie jednoczesnej ewakuacji rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu oraz przebiegu ewakuacji. Taka symulacja umożliwia precyzyjną ocenę czy w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację, zatem czy spełnione są wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
404

Ooooops... We did IT again

Your internet works like you should,
most likely this page has been moved to another address or has a serious error.
You can check if the web address is fine for sure.

The requested URL /autoryzacja/check/grid-lodz.pl was not found on this server.