Grid

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

tel.: +48 42 637-26-00
tax: +48 42 637-26-32
e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Zakres działalności


Koncepcja oddymiania

W opracowaniu koncepcji oddymiania zostaje na początku wybrany system oddymiania obiektu (grawitacyjny lub mechaniczny). Następnie ustalane jest na jakich standardach zostaną oparte szczegółowe rozwiązania systemu wentylacji pożarowej i zgodnie z nimi wykonywane są wstępne obliczenia jej podstawowych parametrów...

Symulacje rozwoju pożaru

Symulacje komputerowe CFD rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu są prowadzone na trójwymiarowym modelu obiektu, uwzględniającym podstawowe parametry techniczne analizowanego obszaru. Szczegółowo zdefiniowane zostają założenia w zakresie architektury obiektu...

Symulacje, obliczenia czasu ewakuacji

Symulacje komputerowe CFD ewakuacji prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Odpowiednio zdefiniowane założenia w zakresie najbardziej niekorzystnych scenariuszy pożarowych, jednocześnie związane jest z najtrudniejszymi warunkami ewakuacji.

Symulacje wentylacji dziennej

Symulacje komputerowe CFD dla wentylacji bytowej prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Analizy mogą być prowadzone w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego systemu wentylacji awaryjnej...
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.