Grid

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

tel.: +48 42 637-26-00
tax: +48 42 637-26-32
e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Zakres działalności


Koncepcja oddymiania

W opracowaniu koncepcji oddymiania zostaje na początku wybrany system oddymiania obiektu (grawitacyjny lub mechaniczny). Następnie ustalane jest na jakich standardach zostaną oparte szczegółowe rozwiązania systemu wentylacji pożarowej i zgodnie z nimi wykonywane są wstępne obliczenia jej podstawowych parametrów...

Symulacje rozwoju pożaru

Symulacje komputerowe CFD rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu są prowadzone na trójwymiarowym modelu obiektu, uwzględniającym podstawowe parametry techniczne analizowanego obszaru. Szczegółowo zdefiniowane zostają założenia w zakresie architektury obiektu...

Symulacje, obliczenia czasu ewakuacji

Symulacje komputerowe CFD ewakuacji prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Odpowiednio zdefiniowane założenia w zakresie najbardziej niekorzystnych scenariuszy pożarowych, jednocześnie związane jest z najtrudniejszymi warunkami ewakuacji.

Symulacje wentylacji dziennej

Symulacje komputerowe CFD dla wentylacji bytowej prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Analizy mogą być prowadzone w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego systemu wentylacji awaryjnej...
404

Ooooops... We did IT again

Your internet works like you should,
most likely this page has been moved to another address or has a serious error.
You can check if the web address is fine for sure.

The requested URL /autoryzacja/check/grid-lodz.pl was not found on this server.