Grid

Symulacje wentylacji dziennej

Symulacje komputerowe CFD dla wentylacji bytowej prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Analizy mogą być prowadzone w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego systemu wentylacji awaryjnej usuwającego różnego rodzaju toksyczne substancje z analizowanego obszaru. Najczęściej takie analizy wykonuje się dla garaży, w których zadaniem przyjętego systemu wentylacji jest zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń CO i LPG. Możliwa jest również weryfikacja rozkładów temperatury w pomieszczeniach podlegających ogrzewaniu lub chłodzeniu, ocena wpływu oddziaływania lokalnych źródeł ciepła na komfort termiczny pomieszczenia, itp.


 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /autoryzacja/check/grid-lodz.pl was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.