Grid

Symulacje wentylacji dziennej

Symulacje komputerowe CFD dla wentylacji bytowej prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Analizy mogą być prowadzone w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego systemu wentylacji awaryjnej usuwającego różnego rodzaju toksyczne substancje z analizowanego obszaru. Najczęściej takie analizy wykonuje się dla garaży, w których zadaniem przyjętego systemu wentylacji jest zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń CO i LPG. Możliwa jest również weryfikacja rozkładów temperatury w pomieszczeniach podlegających ogrzewaniu lub chłodzeniu, ocena wpływu oddziaływania lokalnych źródeł ciepła na komfort termiczny pomieszczenia, itp.


 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.