Grid

Symulacje wentylacji dziennej

Symulacje komputerowe CFD dla wentylacji bytowej prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Analizy mogą być prowadzone w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego systemu wentylacji awaryjnej usuwającego różnego rodzaju toksyczne substancje z analizowanego obszaru. Najczęściej takie analizy wykonuje się dla garaży, w których zadaniem przyjętego systemu wentylacji jest zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń CO i LPG. Możliwa jest również weryfikacja rozkładów temperatury w pomieszczeniach podlegających ogrzewaniu lub chłodzeniu, ocena wpływu oddziaływania lokalnych źródeł ciepła na komfort termiczny pomieszczenia, itp.


 

404

Ooooops... We did IT again

Your internet works like you should,
most likely this page has been moved to another address or has a serious error.
You can check if the web address is fine for sure.

The requested URL /autoryzacja/check/grid-lodz.pl was not found on this server.