Grid

Symulacje wentylacji dziennej

Symulacje komputerowe CFD dla wentylacji bytowej prowadzone są również na trójwymiarowym modelu obiektu. Analizy mogą być prowadzone w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego systemu wentylacji awaryjnej usuwającego różnego rodzaju toksyczne substancje z analizowanego obszaru. Najczęściej takie analizy wykonuje się dla garaży, w których zadaniem przyjętego systemu wentylacji jest zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń CO i LPG. Możliwa jest również weryfikacja rozkładów temperatury w pomieszczeniach podlegających ogrzewaniu lub chłodzeniu, ocena wpływu oddziaływania lokalnych źródeł ciepła na komfort termiczny pomieszczenia, itp.