Grid

Działalność
naukowo-dydaktyczna

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Działalność naukowo-dydaktyczna

Prowadzimy działalność naukową i dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej, Wyższej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Nasze publikacje systematycznie ukazują się w prasie branżowej, prezentowane są na seminariach i konferencjach o tematyce pożarowej na całym świecie. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z dziedziny ochrony przeciwpożarowej zarówno z Polski jak i wielu renomowanych uczelni i instytutów europejskich.

Prace badawcze

W ramach naszej działalności zajmujemy się także pracami badawczymi co umożliwia nam ciągłe udoskonalanie wykonywanych analiz i symulacji komputerowych. Dotychczas uczestniczyliśmy w pracach mających na celu weryfikację symulacji CFD poprzez porównanie ich wyników z wynikami testów z gorącym dymem w obiekcie atrialnym, biurowcu  oraz garażu podziemnym.

Wytyczne projektowania SITP

Jesteśmy także aktywnymi członkami Komitetów utworzonych przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa – SITP, tworzących wytyczne do projektowania:
  1. Wytyczne do projektowania systemów oddymiania obiektów budowalnych oraz
  2. Wytyczne do projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów energetycznych.