Grid

Kontakt

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Systemy przepływowe

Systemy przepływowe, będące jednym z rozwiązań wentylacji pożarowej, umożliwiają ograniczenie przepływu dymu za pomocą  strumienia powietrza o odpowiedniej prędkości, nawiewanego w przeciwnym kierunku do napływającego dymu;
Typowym, i zarazem pierwotnym,  zastosowaniem systemów przepływowych w ochronie przed zadymieniem były tunele, gdzie wytwarzana jest tak zwana prędkość krytyczna przepływu powietrza. Zgodnie z normą NFPA 130, pod pojęciem prędkości krytycznej rozumiana jest minimalna prędkość przepływu ustalonego strumienia powietrza służącego do wentylacji, poruszającego się w kierunku źródła pożaru, która jest wymagana do powstrzymania dymu przed jego przemieszczaniem się w kierunku przeciwnym do napływającego powietrza (ang. backlayering). Istnieje kilka zależności matematycznych umożliwiających obliczenie prędkości krytycznej w zależności od wielkości projektowej pożaru oraz wymiarów tunelu. Zachowanie się dymu w przypadku zastosowania nawiewu powietrza z prędkością krytyczną przedstawiono na rysunku.


Od kilku lat systemy te są również powszechnie wykorzystywane przy zabezpieczaniu przed zadymieniem garaży. Wówczas nazywane są systemami wentylacji strumieniowej. Zastosowanie tych rozwiązań w garażach stwarza możliwość ukierunkowania przepływu dymu  w stronę punktów wyciągowych, przy jednoczesnym zachowaniu części garażu wolnej od dymu. Zachowanie się dymu w przypadku zastosowania nawiewu powietrza z prędkością krytyczną przedstawiono na rysunku poniżej.